top of page

Info & Voorwaarden

DE FILMOPNAME

Good to know!

In het geval van formules Basic, Comfort, Pro en Extra staat een cameraman gedurende maximum 4 uren te uwer beschikking. Gelieve rekening te houden met de tijd die nodig is voor de eventuele verplaatsing tussen filmlocaties. Deze worden daar in mee gerekend.

 

Na het verstrijken van de 4 uren, zal 65€ in rekening worden gebracht per extra uur dat de cameraman aanwezig is.

 

Vermelde prijzen zijn exclusief onkosten die moeten worden gemaakt, zoals kilometervergoeding (0,36€/km) en parking. Voor elke onkost zal Yellowfish een bewijsstuk kunnen voorleggen.

 

Tijdens of na de opname bespreekt de cameraman/monteur de details, die noodzakelijk zijn voor de afwerking van de videomontage.

 

Yellowfish behoudt ten alle tijde het recht te weigeren om beelden te maken wanneer deze niet ethisch zijn, bij wet verboden zijn of wanneer ze ingaan tegen de rechten van de privacy. 

 

Wanneer u een beroep doet op figuranten, vragen wij u die zelf te voorzien. Wanneer u wenst dat wij minderjarigen in beeld brengen, verzoeken we een schriftelijke toelating, ondertekend door een ouder of voogd.

 

Wanneer wij dronebeelden maken, zijn wij ondergeschikt aan een nauwgezette wetgeving. Op vele plaatsen geldt een 'no flight zone'. In dat geval hebben we niet de bevoegdheid een drone in te zetten. Uiteraard zijn het maken van dronebeelden tevens afhankelijk van de weersomstandigheden. Yellowfish zal steeds plichtsbewust oordelen over het inzetten van een drone. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Indien u wenst dat wij uw logo, huisstijl, namen van geïnterviewde personen of andere informatie opnemen in de videomontage, vragen wij u die via mail te sturen naar info@yellowfishproductions.com binnen 3 werkdagen na het plaatsvinden van de opname.

DE MONTAGE

 

Good to know!

De afgewerkte videomontage ontvangt u ten laatste 20 werkdagen na het plaatsvinden van de opname, tenzij anders overeengekomen met Yellowfish.

 

De speelduur van uw afgewerkte videomontage kan variëren. Yellowfish produceert voornamelijk bedrijfsfilms met een speelduur van 60 tot 150 seconden, tenzij anders overeengekomen.

 

Yellowfish maakt gebruik van rechtenvrije muziek, afkomstig uit een database. Indien u zelf muziek wenst aan te leveren, verzoeken we u een wettelijk bewijs van goedkeuring aan te leveren, ondertekend door de auteur of door de bezitter van de rechten.

 

Yellowfish behoudt steeds de rechten op gemaakte beelden. Als auteur mag Yellowfish deze gebruiken voor commerciële of non-commerciële doeleinden, tenzij anders opgenomen in een overeenkomst met de klant.

 

Binnen een termijn van 20 werkdagen ontvangt u een afgewerkte videomontage in lage resolutie en met een duidelijk watermerk. Wij verzoeken u om binnen 7 dagen na ontvangst eventuele aanpassingen door te geven aan Yellowfish, hetzij via mail of telefonisch.

 

Yellowfish biedt het recht op gratis één herziening of aanpassing. Deze kan betrekking hebben op beeld en/of geluid. Binnen 10 werkdagen is deze aanpassing voor u uitgevoerd. U mag meerdere aanpassingen doorgeven maar wel in één keer. De aanpassing geldt enkel op montage en houdt niet in dat er extra of andere beeldopnames zullen plaatsinden.

Wenst u extra aanpassingen na de aanvankelijk gevraagde aanpassingen, voeren we die uit aan 50€/uur videomontage (excl. BTW)

 

De definitieve montage in hoge definitie ontvangt u nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Terug naar de prijzen.
bottom of page